کارتن های ۳ لایه و ۵ لایه
چاپ مستقیم تا ۴ رنگ، کارتن های لمینتی سایز بزرگ
دستگاه
“تکنولوژی روز اروپا”
استفاده از بروزترین ماشین های چاپ و بسته بندی
دستگاه چاپ ۴.۵ ورقی ۴ رنگ هایلدبرگ

دستگاه چاپ ۲ ورقی ۶ رنگ اسپیدمستر

دستگاه چاپ ۲ ورقی ۴ رنگ اسپیدمستر

دستگاه چاپ ۲ ورقی ۴ رنگ اسپیدمستر

دستگاه جعبه چسبان

دستگاه چاپ فلکسو ۶ رنگ

و …

رنگ مرغوب، چاپ زنده

کارتن

تولید انواع کارتن های ۳ لایه، ۵ لایه و لمینت
کارتن سه لایه